Välkommen

Vi är en grupp av unga och gamla, stora och små, flickor och pojkar, dvs helt vanliga människor med ett gemensamt intresse för att ro i det vackra skärgårdslandskapet nära och omkring Hitis samt Rosala. På våra hemsidor hittar du information om klubben, träningstider samt annan information som är knytet till rodd.

Hitis Rodd- och kanotklubb r.f. kallar till årsmöte lördagen den 31.10.2020 kl. 15:00 i Hitis FBK:s brandstation.

Du kan också hitta oss på Facebook

Du är också välkommen att besöka roddklubbens blog